Blog

Uncategorized

การเรียนแบบส่งเสริมประสิทธิภาพ (Nurturing Learning Environment) คืออะไร?

Today – ทุกวันนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเริ่มหันหนีการเรียนแบบดั้งเดิม ที่คุณครูพูด นักเรียนมีหน้าที่แค่ฟังและจดจำ และเสาะหาการเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้แสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่  การเรียนแบบส่งเสริมประสิทธิภาพ หรือ Nurturing Learning Environment คือการเรียนรู้ผ่านกลยุทธ์การสอนที่มีฐานมาจาก  ความเคารพ – คุณครูเคารพอิสรภาพทางความคิดและความรู้สึกของเด็กๆ ให้เด็กๆได้ ฝึกคิดในแบบของตัวเอง ได้กล้าลองผิดลองถูก และเมื่อเด็กๆรู้สึกว่าคุณครูให้ความเคารพเขาเหมือนคนคนหนึ่ง ไม่ได้เห็นแค่ว่าเขาเป็นนักเรียน เด็กๆก็จะมีความเคารพคุณครูมากขึ้น และตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้นเช่นกัน ความเชื่อใจ – เด็กๆเชื่อใจคุณครู เด็กๆจึงกล้าที่จะพูดคุยโต้ตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้ามีส่วนร่วม ทำให้ได้ฝึกภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้สึกปลอดภัย – เด็กๆรู้สึกว่าห้องเรียนเป็นที่ที่ปลอดภัย ที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่  และเขามีอิสระในการเสดงออก โดยไม่ถูกระบบการศึกษาตีกรอบ จึงทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีของคุณครูและนักเรียน – ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสุข และเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ความสุขสำคัญมากกับการเรียนรู้  เพราะเมื่อเรามีความสุขกับการเรียนรู้ เราก็จะอยากรู้ต่อไป ลงลึกไปเรื่อยๆ แต่ถ้าไม่มีความสุขก็ไม่เห็นอยากรู้อะไรต่อ ความรู้สึกทางบวก – เมื่อเด็กๆมีความรู้สึกที่เป็นพวก พวกเขาจะพร้อมเปิดใจรับฟังบทเรียน และหัวสมองจะทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้เขา มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน การส่งส่งเสริมส่งเสริมความสนใจของนักเรียน – ทำให้เด็กได้แบ่งบันและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองสนใจ ทำให้นักเรียนรู้สึกอยากเรียน เด็กจะเริ่มรู้สึกว่า เขาก็ทำได้นะ มันไม่ยากอย่างที่คิดนะ เพราะคุณครูคอยให้กำลังใจ คอย support ทำให้เขารู้สึกได้ถึงความสำเร็จทีละขั้น ทำให้เด็กมีกำลังใจและฮึกเหิมที่จะเรียนมากยิ่งๆขึ้น บรรยากาศคลาสเรียน Chimps Nurturing Classroom Nurturing Environment is proven to be the best way to learn

Continue reading ➝
Uncategorized

The best learning toys for little kids, recommended by teachers!

Why are preschool classrooms still full of simple, classic toys and activities we played with when we were kids? The answer is simple: While times have changed, brain development hasn’t! In fact, children learn best through play, when they’re relaxed, engaged, and having fun! Building blocks, play dough, and crafts allow children to do so much more than stack, smoosh, and stretch their imaginations! They sharpen fine motor skills and hand-eye coordination, lay a foundation for early math concepts, and

Continue reading ➝
Uncategorized

How to help your children be smart

Today it seems as if everyone, including young children, are plugged in. Playing games, using educational apps, watching YouTube videos, thumbing through social media—screen time is a part of our culture. And while technology has become a critical tool in our lives, it has also been linked to emotional and health risks, including the tendency to sit instead of being physically active, sleeping problems, social isolation, and bullying. There will be focus throughout this year on mastering letters, sounds, and

Continue reading ➝
Uncategorized

How to choose the best child care center for you!

The time has come: you’re ready to find a child care center. Whether you’re going back to work or just looking for more support during the day, it’s important to find the right partner. You don’t want to trust the most precious member of your family to just anyone. But what should you look for? You know you want a high quality center, but how do you know if you’ve found it? We’ve got you covered. This simple, six-step checklist

Continue reading ➝
Uncategorized

How do you choose a caregiver

We know that trusting new caregivers with your baby (or toddler or preschooler) is a big step. We get it. You’re probably feeling all the big feelings right now: worry, guilt, and maybe even relief that you will get the help you deserve. There will be focus throughout this year on mastering letters, sounds, and words. You’ll watch with delight as she takes her first steps toward reading and writing correctly, especially when those activities are linked, both at school

Continue reading ➝
Uncategorized

Easy steps for choosing a cearning center – find just the right place.

It’s your child’s first official year of school, and you’ll be amazed by how much she flourishes in kindergarten. How can you help your child succeed from her very first school day? Help her build self-confidence when it comes to learning; by being her biggest cheerleader you’ll instill a love of learning that will last throughout her life and will help her meet specific goals each year. There will be focus throughout this year on mastering letters, sounds, and words.

Continue reading ➝