ภาษาอังกฤษ

ง่ายๆเหมือนปลอก

กล้วยเข้าปาก

สุดยอดคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เก่งได้ง่าย ๆ แบบเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับเจ้าของภาษา ที่ Chimps Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กให้ตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่ เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย สนุกสนาน ไม่มีเบื่อ

 

 ผ่านการจัดการบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ไร้ซึ่งความกดดัน ทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้แบบ Nurturing Learning Environment ที่จะช่วยลดความกดดันเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ให้มีคุณภาพมากที่สุด!

..ให้การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนั้น..

“ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก”

ด้วยคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจาก Chimps Academy

คลาสทดลองเรียนของ Chimps Academy

 

Chimps Academy ของเราเล็งเห็นว่า การที่เด็กๆ ได้เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา (Native Speakers) โดยตรงเป็นเหมือนก้าวแรกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญ 

“เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี เข้าใจ

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง” 

Chimps Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก จึงได้มอบสิทธิพิเศษให้กับเด็ก ๆ ที่มีความใฝ่รู้และผู้ปกครองที่อยากพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของลูก ๆ ได้รับคลาสทดลองเรียนฟรี จาก Chimps Academy ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้ทดลองเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ในบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความเป็นธรรมชาติ สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล 

  • ..คอร์สเรียนออนไลน์ของเราจะเป็นอย่างไร ? 
  • ..การเรียนกับ Chimps Academy จะตอบโจทย์การเรียนรู้ได้เพียงใด ? 
  • ..อะไรคือเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ให้เก่งได้แบบเจ้าของภาษา ? 
  • ..เรียนภาษาอังกฤษ สนุกได้จริงหรือ ? 

มาร่วมหาคำตอบกันได้ด้วยคอร์สทดลองเรียนฟรีของ Chimps Academy!

…เพราะการเริ่มต้นที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้…

“ลองเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่ Chimps Academy”
news
We

make learning English fun!

เรียนภาษาอังกฤษนอกกรอบ สนุก เข้าใจง่าย ได้ที่ Chimps Academy

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี ด้วยการสร้างรากฐานภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วราวกับเป็นเจ้าของภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบบที่มีที่ Chimps Academy ที่เดียวเท่านั้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กของ Chimps Academy เป็นคอร์สเรียนสดผ่านทางออนไลน์ แบบตัวต่อตัว ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับผู้สอนอย่างเต็มที่ สามารถแสดงความคิดเห็น สนทนา โต้ตอบ และสอบถามสิ่งต่าง ๆ กับผู้สอนได้หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

 

ซึ่งการเรียนแบบตัวต่อตัวนี้จะทำให้ผู้เรียนกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนของ Chimps Academy ที่เป็นกันเอง ไม่กดดัน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เก็บประสบการณ์จากครูผู้สอนอย่างเต็มที่


นอกจากนี้การเรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูของ Chimps Academy ยังมีข้อดีอีกมากมายที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพแบบเด็กต่างชาติ ได้แก่

 

ผู้เรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

เมื่อเด็ก ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอน จะทำให้พวกเขาได้รับการดูแลและใส่ใจจากครูผู้สอนอย่างเต็มที่ ต่างจากการเรียนเป็นกลุ่มที่ครูผู้สอนอาจกระจายความสนใจไปยังเด็ก ๆ ทุกคนได้อย่างไม่ทั่วถึงนั่นเอง 

 

ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่ Chimps Academy จึงเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน ให้เด็ก ๆ เกิดความ “เข้าใจ” ในเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงการท่องจำเท่านั้น

 

ผู้เรียนมีสมาธิกับการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่

การที่เด็ก ๆ เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นคลาสเรียนที่มีผู้อื่นร่วมเรียนด้วยนั้น อาจทำให้พวกเขาถูกรบกวนจากสิ่งเร้าต่าง ๆ จนไม่สามารถโฟกัสกับเนื้อหาและการเรียนการสอนได้มากพอและส่งผลให้การเรียนรู้ในครั้งนั้นไม่ใช่การเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ต่างจากการที่เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัวที่จะทำให้พวกเขามีสมาธิมากกว่า สามารถโฟกัสกับเนื้อหาและสิ่งที่ผู้สอนกำลังถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่รู้สึกกดดันเนื่องจากไม่รู้สึกถึงการแข่งขันภายในห้องเรียนอีกด้วย 


Chimps Academy จึงออกแบบคอร์สเรียนที่จะช่วยสร้างสมาธิให้กับผู้เรียน ให้เด็ก ๆ ได้จดจ่อกับเนื้อหาภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกับผู้สอน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้นั่นเอง

 

ผู้เรียนสามารถนัดเวลากับผู้สอนได้

อย่าให้คำว่าไม่มีเวลามาทำให้เด็ก ๆ ไม่มีโอกาสได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูผู้สอนนั้น ผู้เรียนจะสามารถตกลงและปรับเวลาการเรียนการสอนให้ตรงกับวันและเวลาที่ผู้เรียนกับผู้สอนสะดวกร่วมกัน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ในทุกช่วงเวลาที่คุณต้องการ

 

ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ Chimps Academy จึงได้มีการออกแบบให้ผู้เรียนสามารถนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการ โดยการกำหนดตารางเรียนที่ผู้เรียนและผู้สอนมีความสะดวก และเมื่อถึงวันและเวลาที่ได้กำหนดลงตารางเวลาไว้ เด็ก ๆ ก็สามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบและเริ่มเรียนได้ทันที 

 

ผู้เรียนจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด

การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวนั้นมีข้อดีอีกหนึ่งประการที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก นั่นก็คือผู้สอนจะสามารถรับรู้ถึงข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เด็ก ๆ ควรปรับปรุงแก้ไขได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทำให้เมื่อมีข้อบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อย เด็ก ๆ ก็จะได้รับการแก้ไขและได้รับคำแนะนำอย่างตรงจุด 


ซึ่งเด็ก ๆ ก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานได้อย่างเต็มที่ เป็นการปูพื้นฐานที่สมบูรณ์ ทำให้มีรากฐานที่แข็งแกร่งและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ราวกับเป็นเจ้าของภาษาตั้งแต่อายุยังน้อย เพียงเข้ามาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ Chimps Academy 

 

ผู้สอนสามารถติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวนั้น ผู้สอนจะสามารถติดตามความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของผู้เรียนได้ ทำให้สามารถผลักดันและปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 


ซึ่งเด็ก ๆ ก็จะได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับตัวเอง อีกทั้งยังทำให้ทั้งตัวเด็ก ๆ เองและผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก Chimps Academy เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและให้เด็ก ๆ ได้มีกำลังใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองได้อีกด้วย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเด็กของ Chimps Academy นอกจากจะเป็นการเรียนสดออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับผู้สอนแล้ว ผู้สอนของเรานั้นยังเป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers) ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และรู้ลึก รู้จริงในโครงสร้างของภาษาอังกฤษและสามารถถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์จากเจ้าของภาษาตัวจริง


ซึ่งเด็ก ๆ ที่ได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาจะมีรากฐานของภาษาอังกฤษที่แข็งแรง และแน่นอนว่ายิ่งเริ่มต้นเรียนรู้กับเจ้าของภาษาตั้งแต่ที่อายุยังน้อย ก็ยิ่งเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีในช่วงที่เด็ก ๆ กำลังมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ดี และสามารถเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ราวกับเป็นเจ้าของภาษาเองตั้งแต่เยาว์วัย


โดยการเรียนรู้กับเจ้าของภาษานั้นก็มีประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้และการนำไปใช้จริง ดังนี้

 

สำเนียงเป๊ะ ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับเจ้าของภาษานั้นจะทำให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับสำเนียงของเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้สำเนียงแท้ๆ จากเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้พวกเขาสามารถซึมซับสำเนียงการออกเสียงของครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา จนในท้ายที่สุดพวกเขาจะสามารถพูดและออกเสียงสำเนียงได้เป๊ะในเวลาที่รวดเร็ว


เพราะการเรียนรู้ในช่วงวัยเด็ก จะเป็นช่วงเวลาแห่งการซึมซับและเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การได้เรียนรู้ ฟัง และพูดคุยกับครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาจะทำให้เด็ก ๆ นั้นมีสำเนียงที่ดีเหมือนเจ้าของภาษาและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง


ทาง Chimps Academy จึงได้มีครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา พร้อมสอนเด็ก ๆ ที่เข้าคอร์สแบบตัวต่อตัว ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้พวกเขาได้ซึมซับสำเนียงและเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเด็กต่างชาติได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งคอร์ส

 

มั่นใจในการสื่อสาร กล้าพูด กล้าสนทนาภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กกับครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษานั้น ยังมีข้อดีที่น่าสนใจอีกหนึ่งข้อ นั่นก็คือเด็ก ๆ จะได้ฝึกที่จะพูดคุยและสื่อสารกับเจ้าของภาษาจริง ๆ ทำให้พวกเขากล้าที่จะสื่อสาร กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น


เมื่อเด็ก ๆ ได้ฝึกฝน เรียนรู้ และสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัวในบรรยากาศที่ปราศจากการตัดสินและปราศจากการปิดกั้น จะทำให้พวกเขากล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษและนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเอง


ซึ่งแน่นอนว่า Chimps Academy เรามองว่า ภาษาอังกฤษนั้นง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก เราจึงมีครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาให้เด็ก ๆ ได้สื่อสาร พูดคุย และสนทนาภาษาอังกฤษกันได้อย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจในตัวเองและกล้าที่จะสื่อสารหรือใช้ภาษาอังกฤษได้ในทุก ๆ สถานการณ์

 

เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ไม่ใช่การท่องจำ

ความสำเร็จของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่การที่เด็ก ๆ สามารถท่องจำคำศัพท์ได้ ไม่ใช่การที่เด็ก ๆ สามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษได้ แต่นั่นคือการที่เด็ก ๆ สามารถพูด รวมถึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฟัง อ่าน หรือเขียนได้จากความเข้าใจ ไม่ใช่จากการท่องจำไปใช้ 


การที่เด็ก ๆ ได้เรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับเจ้าของภาษานั้นจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานแบบเจ้าของภาษา ผ่านการสอนอย่างเจ้าของภาษา ทำให้สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องใช้การท่องจำ 


เราจึงได้มีการจัดคอร์สที่เน้นการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ อีกทั้งยังช่วยเสริมศักยภาพของเด็ก ๆ อย่างเต็มที่ด้วยการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจเด็ก ๆ ทุกคน

 

ได้ทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะได้รับทักษะตั้งแต่พื้นฐาน เป็นการเรียนการสอนที่จะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนแบบแบบเด็กต่างชาติ ทำให้การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ ของเด็ก ๆ นั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


เรียกได้ว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับครูเจ้าของภาษาจาก Chimps Academy จะทำให้เด็ก ๆ ทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้รอบด้าน พร้อมได้รับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่งและสามารถต่อยอดไปใช้ในชีวิตได้จริง 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของเรานั้นได้มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนมาเพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก ๆ วัย 3-15 ปี โดยเฉพาะ ผ่านการสอนโดยครูผู้สอนเจ้าของภาษามากประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Cambridge ที่จะเน้นการสอนเด็ก ๆ ตามธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กวัย 3-15 ปี เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเด็กต่างชาติ และได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิต


ซึ่งหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเด็กของทางเรานั้นจะมีทั้งหมด 12 ระดับด้วยกัน เด็ก ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมคอร์สเรียนจะได้ทำการทดสอบเพื่อวัดผลพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ จากนั้นเราจะทำการวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับของเด็ก ๆ แต่ละคน ให้การเรียนรู้ในคอร์สออนไลน์ของเด็ก ๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด


อีกทั้งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจาก Chimps Academy นั้นจะมีบรรยากาศการเรียนการสอนตัวต่อตัวในรูปแบบออนไลน์ที่ ไม่มีการกดดัน มีความสนุกสนาน ช่วยเพิ่มผ่อนคลาย เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด ได้ซึมซับและจดจำทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ ไม่เครียดจนเกินไป ด้วยการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

ความพิเศษของคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจาก Chimps Academy คือเรามีเทคนิคการสอนเฉพาะ ที่จะเน้นให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนอกกรอบแบบเด็กต่างชาติ สร้างความคุ้นชินให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา และทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ให้พวกเขาอยากที่จะเข้ามาพัฒนาทักษะภาษาของตัวเองอยู่เสมอ โดยสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยม


นอกจากนี้ Chimps Academy ยังได้มุ่งเน้นการใช้เทคนิคการจัดการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Nurturing Learning Environment ที่จะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้กลยุทธ์การสอนที่มีพื้นฐานมาจากสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความเคารพ ความเชื่อใจ ความรู้สึกปลอดภัย ความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้สึกทางบวก และการส่งเสริมความสนใจของผู้เรียน 


ซึ่งพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนเหล่านี้ล้วนช่วยผลักดันให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้อย่างเต็มที่และสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากที่สุดในคอร์สเรียนของเรา

..หมดยุค..การเรียนแบบท่องจำ !

ให้ลูกได้พัฒนาภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา สนุก นอกกรอบ ตอบโจทย์การเรียนรู้

 

“ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กจาก Chimps Academy”

ส่งเสริมเต็มศักยภาพ ด้วยการเรียนรู้แบบ
Nurturing Learning Environment

…การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่เด็ก ๆ มีหน้าที่แค่นั่งฟังสิ่งที่ครูพูดนั้น… 

มีประสิทธิภาพมาเพียงพอแล้วจริงหรือ? 

จะดีกว่าไหม? ถ้าเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอย่างเต็มที่ภายใต้บรรยากาศการเรียนการสอนที่สนับสนุนและช่วยผลักดันศักยภาพในตัวของพวกเขาออกมาได้อย่างเต็มที่


แน่นอนว่าการที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่ส่งเสริมศักยภาพและช่วยดึงทักษะของพวกเขาออกมาได้มากที่สุด เป็นสิ่งที่จะทำให้การเรียนการสอนในครั้งนั้นมีประสิทธิภาพและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวเด็ก ๆ ในระยะยาว เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงและได้รับทักษะจากการเรียนรู้นี้ติดตัวไปด้วยตลอดชีวิต 


ทาง Chimps Academy จึงได้มุ่งเน้นที่จะใช้เทคนิคการจัดการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Nurturing Learning Environment เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ไม่ใช่แค่การฟังแล้วจดจำ แต่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ เปิดรับและทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณครูกำลังถ่ายทอดออกไปมากที่สุดนั่นเอง

What is a Nurturing Learning Environment?

จากที่เราได้บอกไปว่าการเรียนแบบดั้งเดิมที่คุณครูพูดแล้วนักเรียนมีหน้าที่เพียงแค่ฟังและจดจำนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป คุณพ่อคุณแม่หลายท่านจึงเริ่มหันมามองหาคอร์สเรียนที่จะช่วยเสริมศักยภาพและช่วยให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในห้องเรียน และในการเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะต้องได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด

 

ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่นั้นก็คือการเรียนรู้แบบ “Nurturing Learning Environment” หรือการเรียนแบบส่งเสริมประสิทธิภาพ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้แสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ภายในคลาสเรียน

 

Nurturing Learning Environment เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลยุทธ์ที่มีรากฐานมาจาก 

 

✔ ความเคารพ 

✔ ความเชื่อใจ 

✔ ความรู้สึกปลอดภัย 

✔ ความสัมพันธ์ที่ดีของคุณครูผู้สอนและผู้เรียน    

✔ ความรู้สึกทางบวก 

✔ การส่งเสริมความสนใจของผู้เรียน  

 

ซึ่งแต่ละรากฐานนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไร ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อย่างไร ตาม Chimps Academy ไปดูกัน

 

ความเคารพ


Nurturing Learning Environment นั้นเป็นการเรียนรู้ที่คุณครูจะเคารพในความคิดเห็นและความรู้สึกของเด็ก ๆ เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และ “ได้ฝึกคิดในแบบของตัวเอง” ซึ่งการที่คุณครูเคารพความคิดเห็นและสิ่งที่เด็ก ๆ แสดงออกนั้น จะทำให้พวกเขากล้าที่จะลองผิดลองถูก ไม่กลัวความผิดพลาด ไม่กลัวที่จะลงมือทำ ซึ่งจะไม่เป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ นั่นเอง

เมื่อคุณครูเคารพอิสรภาพทางความคิดและความรู้สึกของเด็ก ๆ พวกเขา จะรู้สึกว่าคุณครูให้ความเคารพเหมือนเขาเป็นคนคนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงนักเรียนที่ไม่มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นใด ๆ และเมื่อเกิดความเคารพซึ่งกันและกัน เด็ก ๆ ก็จะมีความเคารพคุณครูและตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้นนั่นเอง

การเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนเคารพซึ่งกันและกันจึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ Chimps Academy เปิดกว้างทางการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พูดคุยและสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอย่างเต็มที่ ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษภายในคลาสของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวของเด็ก ๆ นั่นเอง

 

ความเชื่อใจ


การเชื่อใจซึ่งกันและกันของผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญในชั้นเรียนที่จะทำให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรากฐานของการเรียนการสอนแบบ Nurturing Learning Environment ที่จะทำให้เด็ก ๆ เชื่อใจคุณครูและ “กล้าที่จะมีส่วนร่วม” ภายในคลาสเรียนมากยิ่งขึ้น

 

และแน่นอนเมื่อเด็ก ๆ กล้าที่จะมีส่วนร่วมภายในคลาสเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ จะมีความมั่นใจและกล้าที่จะพูดคุย โต้ตอบ และสนทนากับครูผู้สอนเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่ก็จะทำให้เด็ก ๆ สามารถฝึกภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

Chimps Academy ของเราจึงได้จัดการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ มีความเชื่อใจในครูผู้สอน ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคของคุณครูที่ได้รับการรับรองจาก Cambridge ที่มีประสบการณ์ในด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ๆ วัย 3-15 ปีมาอย่างยาวนาน

 

ความรู้สึกปลอดภัย


บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าห้องเรียนที่เป็นที่ที่ปลอดภัยนั้น จะทำให้พวกเขากล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด และ “สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่” และมีความมั่นใจในการแสดงศักยภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ความรู้สึกปลอดภัยในห้องเรียนยังเป็นการทำให้เด็ก ๆ ไม่ถูกตีกรอบทางความคิด ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกกรอบจากการที่เด็ก ๆ ได้มีอิสระทางความคิด ซึ่งนี่จะเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาสามารถดึงศักยภาพและทักษะของตนเองออกมาทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งแน่นอนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กจาก Chimps Academy นั้นก็ได้ยึดเอารากฐานของการจัดการเรียนการสอนแบบ Nurturing Learning Environment อย่างการสร้างความรู้สึกปลอดภัยในห้องเรียนมาใช้ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เด็ก ๆ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่กับครูผู้สอนเจ้าของภาษามากประสบการณ์ของเรา

 

ความสัมพันธ์ที่ดีของคุณครูผู้สอนและผู้เรียน  

 

เพื่อสร้าง “ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสุข” ในคลาสเรียนนั้น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เด็ก ๆ มีความสุขในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื่องจากเมื่อเด็ก ๆ มีความสุขและสนุกสนานกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แน่นอนว่าพวกเขาก็จะเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและพร้อมที่จะทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ เมื่อเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เด็ก ๆ ก็จะอยากลงลึกในบทเรียนและมีความอยากรู้อยากเห็นว่าจะมีอะไรน่าสนุกที่รอให้พวกเขาได้พบเจอภายในคลาสภาษาอังกฤษสำหรับเด็กคลาสนี้  

 

คุณครูผู้สอนเจ้าของภาษาจาก Chimps Academy จึงจะใช้ประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัว ที่จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับเด็ก ๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน รับรองว่าเด็ก ๆ ที่มาเรียนคอร์สออนไลน์ของเราจะไม่มีเบื่ออย่างแน่นอน

 

ความรู้สึกทางบวก


อีกหนึ่งรากฐานที่สำคัญของการเรียนการสอนแบบ Nurturing Learning Environment นั้นก็คือการสร้างความรู้สึกทางบวกให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือเด็ก ๆ เพื่อที่จะทำให้พวกเขาเปิดใจ หัวสมองทำงานได้ดีขึ้น และพร้อมที่จะรับฟังบทเรียนต่าง ๆ จากคุณครูผู้สอนนั่นเอง 

 

นอกจากนี้เมื่อเด็ก ๆ มีความรู้สึกที่เป็นบวก พวกเขาจะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและไม่กังวลที่จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทำให้รู้สึกสนุกทุกครั้งที่เข้าสู่การเรียนการสอน และไม่รู้สึกเครียดที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนมีความรู้สึกในทางบวกจึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ Chimps Academy นั้นมีบรรยากาศภายในคลาสเรียนที่สนุกสนาน มีแต่ความสุข ผ่อนคลาย ไม่ทำให้พวกเขากดดันตัวเองจนเกินไปอีกด้วย

 

การส่งเสริมความสนใจของผู้เรียน 

 

สำหรับรากฐานของการเรียนการสอนแบบ Nurturing Learning Environment ข้อสุดท้ายคือการส่งเสริม โดยการส่งเสริมความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ให้พวกเขาได้แบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจเพื่อแสดงถึงการรับฟังและพร้อม Support เขาอยู่เสมอ

นอกจากนี้ผู้สอนที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ยังควรมีการพูดหรือแสดงออกที่แสดงถึงการส่งเสริม กระตุ้น และให้กำลังใจเด็ก ๆ เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาทำได้ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด 

 

ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความรู้สึกฮึกเหิมและมีกำลังใจอยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่เขาได้เห็นถึงความสำเร็จและการได้รับคำชื่นชมจากการกระทำนั้น ๆ โดยการส่งเสริมและกระตุ้นผู้เรียนจะส่งผลดีในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในระยะยาวนั่นเอง

 

Chimps Academy จึงได้หยิบยกเอารากฐานของการเรียนการสอนแบบ Nurturing Learning Environment ในข้อนี้มาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ มากที่สุด 

 

ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดต้องการให้ลูก ๆ ได้ทดลองเรียนรู้กับคอร์สเรียนที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและสอนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานโดยเจ้าของภาษา สามารถสมัครคอร์สทดลองเรียนของเราได้แบบฟรี ๆ Chimps Academy พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดให้ลูก ๆ ของคุณอย่างแน่นอน!

Happy
คลาสเรียนของ Chimps
Watch
คุณครูของ Chimps Academy
Watch
บรรยากาศคลาสเรียน
Watch
ฟังเสียงผู้ปกครอง
Watch
นักเรียนของ Chimps Academy
Watch
Previous
Next
Happy

Chimps Classroom

บรรยากาศคลาสเรียนแบบส่งเสริมประสิทธิภาพ (Nurturing Learning Environment) ที่ลดความกดดัน แต่เพิ่มผลลัพท์

illustration-people-3
Happy

Chimps Classroom

ที่ Chimps Academy การเรียนภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่อง “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” 

 

เพราะทุกคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของ Chimps Academy นั้นจะมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของเด็ก ๆ (Nurturing Learning Environment) โดยจะเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ลดความกดดัน และเพิ่มผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้มากที่สุด

ภาษาลูกไม่พัฒนา เพราะเรียนแค่ท่องจำ

 ต้องทำอย่างไร? 

ที่ Chimps Academy เราช่วยคุณได้!

illustration-people-3
We

think in English.

สอนเด็กให้ “คิดเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่ท่องจำ”

Chimps Academy เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่จะช่วยสอนให้เด็ก ๆ คิดเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง เน้นความเข้าใจ

 

ให้นักเรียนได้เรียนแบบเจ้าของภาษา สร้างพื้นฐานภาษาที่แข็งแรง และสามารถต่อยอดไปใช้ได้จริง เป็น lifelong learner มีภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิต

เพราะการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมจะทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นการท่องจำเพื่อนำไปใช้ในการสอบเท่านั้น นั่นจึงทำให้พวกเขาไม่สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และถูกปิดกั้นการเรียนรู้ไว้เพียงในห้องเรียนเท่านั้น

 

หากต้องการให้เด็ก ๆ คิดเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีทักษะภาษาอังกฤษติดตัวและสามารถต่อยอดได้ในอนาคต พวกเขาจำเป็นจะต้องได้รับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการฟังและการพูด หรือการสนทนากับเจ้าของภาษาเป็นหลัก และให้ทักษะอื่น ๆ เป็นทักษะเสริมควบคู่กันไป

 

วิธีนี้จะทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วราวกับเจ้าของภาษา ด้วยสำเนียงที่ชัดเจน ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เพราะได้คุ้นชินกับการสนทนากับครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษานั่นเอง

 

Chimps Academy จึงได้มีคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อเด็กวัย 3-15 ปี (Alpha-Inspired Curriculum) ในบรรยากาศที่สนุกสนานและห้องเรียนแบบตัวต่อตัวที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยครูผู้สอนเจ้าของภาษาที่มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ คิดเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่ท่องจำ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเรา!

Teachers

คุณครูของเรา

Teacher Shaila

I enjoy playing games with my students and connecting on a deeper level to form a life long bond. I can't wait to be your friend!

Teacher Richie

I'm An English Teacher. What's Your SuperPower?

Teacher Val

Teacher Val

I like to engage with my students and create a FUN, supportive learning environment and see my students grow.

Teacher Litha

In my classroom, it is all about making English fun and trying your best!

คุณครูของ Chimps Academy ทุกท่าน เป็นคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองระดับสากล (TEFL)

 และผ่านการเทรนนิ่งให้เป็น nurturing teacher ที่จะมาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ตีกรอบนักเรียน

Why

Chimps Academy?

1. Alpha-inspired curriculumหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนรู้ของ Generation Alpha วัย 3-15 ปีโดยเฉพาะ
2. Amusingเทคนิคการสอนเฉพาะของ Chimps Academy ที่ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก ด้วยการใช้เกมส์ กิจกรรม รวมถึงของเล่น มาใช้ในการสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (Learning by Playing) นอกเหนือจากนั้น Chimps Academy ยังนำเทคโนโลยีการศึกษา อย่าง Gamification และ Play-Based Learning มาใช้ในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. Attentiveในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Chimps Academy จะเป็นการเรียนสด ตัวต่อตัว ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากคุณครูสามารถโฟกัสมาที่นักเรียนได้เต็มๆ 100% ที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเรา
4. Advanced & Accessibleเรียนออนไลน์ ที่ไหนก็ได้ ผ่านอุปกรณ์ทันสมัย โดยมีผลวิจัยพิสูจน์แล้วว่าการเรียนผ่านอุปกรณ์ทันสมัย จะช่วยให้เด็กวัย 3-15 ปีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. Accurateวางแผนการเรียนรู้โดยการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแบบเด็กต่างชาติ ฝึกให้นักเรียน “คิดเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่ท่องจำ” กับคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองระดับสากล (TEFL) เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ได้ในอนาคต
6. Achievable

รับประกันว่าเห็นผลลัพท์ตั้งแต่เดือนแรกที่เรียน ไม่เห็นผลยินดีให้เรียนใหม่ฟรี* 

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

or

Bangkok,
Thailand

Phone:
095-595-8771

Email:
hello@chimpsacademy.com

Chimps Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคุณ

Courage “ความกล้า”

เรากล้าที่จะสอนภาษาอังกฤษแบบนอกกรอบ และส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

Happiness “ความสุข”

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปราศจากความเครียด ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน

Integrity “ความซื่อสัตย์”

ทีมงานและครูผู้สอนมุ่งเน้นที่จะให้บริการและสอนเด็ก ๆ อย่างเต็มความสามารถ

Motivation “แรงจูงใจ”

เราพร้อมทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เสมอ เพราะความสำเร็จของเด็ก ๆ คือแรงจูงใจให้เราได้ทำงานที่เรารักในทุก ๆ วัน

Positive “คิดเชิงบวก”

เรามีความคิดเชิงบวกอยู่เสมอและพร้อมมอบช่วงเวลาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพื่อเด็ก ๆ อย่างจริงจัง

Security “ความปลอดภัย”

เด็ก ๆ จะได้รับบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัย รวมถึงมีการรักษาข้อมูลของผู้เรียนให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

4 ขั้นตอนสมัครเรียนกับ Chimps Academy

เริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางการเรียนรู้ไปกับเรา !

สำหรับเด็ก ๆ ที่มีความใฝ่รู้และผู้ปกครองที่อยากพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของลูก ๆ สามารถสมัครเรียนและเข้าร่วมคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับ Chimps Academy เพื่อเริ่มต้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลอย่างถูกต้องกับครูผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ได้ง่าย ๆ ด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

Step
 1

แอด LINE  เพื่อนัดเวลาทดลองเรียนและวัดระดับภาษา

Step 2

เมื่อถึงเวลานัดหมาย : 

กดลิงก์ที่เราส่งให้ เพื่อเข้าทดลองเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเข้าทดสอบวัดระดับภาษากับครูต่างชาติเจ้าของภาษา

Step 3

รับผลวัดระดับภาษาอังกฤษพร้อมแผนการเรียน ชำระเงิน และกำหนดตารางเวลาเรียน

Step 4

เมื่อถึงเวลาเรียน : 

Login เข้าสู่ระบบและเริ่มเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับเราได้ทันที!

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กกับเจ้าของภาษา ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

“สนุกสนาน ไม่เน้นท่องจำ ได้ทักษะติดตัวตลอดชีวิต”

 

ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กจาก Chimps Academy