หลักสูตร

สำหรับเด็กวัย 3-15

Our

curriculum

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเด็กวัย 3-15 ปี จาก Chimps Academy

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เด็กภายใต้หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเด็ก ALPHA-INSPIRED CURRICULUM จาก Chimps Academy ที่ออกแบบมาเพื่อเด็ก ๆ วัย 3-15 ปี โดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก และได้พื้นฐานแน่น ๆ แบบ ‘เจ้าของภาษา’ ไม่เน้นท่องจำ พร้อมได้ทักษะติดตัวตลอดชีวิตด้วยการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน 

✔ เรียนสด ออนไลน์ ตัวต่อตัวกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speakers)

✔ มีการวัดผลก่อนเรียน เพื่อเลือกระดับที่เหมาะสมกับพื้นฐานของเด็ก ๆ

✔ เน้นส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้เรียน ไม่เน้นท่องจำ

✔ ได้ทักษะรอบด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนติดตัวตลอดชีวิต

✔ สอนสนุก พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแบบนอกกรอบ 

   ด้วยเทคนิคเฉพาะจาก Chimps Academy

 

ให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง พัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด และออกเสียงสำเนียงได้เป๊ะแบบเด็กต่างชาติ กับหลักสูตรที่สอนโดยครูเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัวของเรา 

 

และที่สำคัญคือ เด็ก ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมคอร์สเรียนของเราจะได้ทำการทดสอบเพื่อวัดผลพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ให้ได้เริ่มเรียนรู้ในระดับที่เหมาะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นฐานการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลไปจนถึงภาษาอังกฤษในระดับมัธยม

“ภาษาอังกฤษ 12 ระดับ สนุก ง่าย วัดผลได้ เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน”

BEGINNER 1

(Monkey)

ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น ก้าวแรกของการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เริ่มต้นการออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)

BEGINNER 2

(Orangutan)

สำหรับเด็กที่เข้าใจศัพท์ทั่วไป เน้นทักษะการสนทนา เรียนรู้สำนวน และการออกเสียงแบบเจ้าของภาษา

BEGINNER 3

(Baboon)

สำหรับเด็กที่พัฒนาคำศัพท์ ทำความเข้าใจบทสนทนา และปรับปรุงทักษะการฟังและพูด

BEGINNER 4

(Tarsier)

เน้นพัฒนาให้เด็ก ๆ เข้าใจโครงสร้างประโยค และสามารถใช้ประโยคสนทนาที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ

LOW-INTERMEDIATE 1

(Gibbon)

เน้นภาษาที่สามารถใช้งานได้จริง ประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์ในการพูดได้อย่างอิสระ 

LOW-INTERMEDIATE 2

(Gorilla)

ส่งเสริมการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นมากขึ้น เพิ่มความเข้าใจโครงสร้างของประโยค และเรียนรู้การอ่านแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในระดับที่ซับซ้อน

LOW-INTERMEDIATE 3

(Mandrill)

สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีเป็นทุนเดิม ช่วยต่อยอดทักษะให้มีอิสระในการใช้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาคลังคำศัพท์ให้มีความหลากหลาย 

LOW-INTERMEDIATE 4

(Chimpanzee) 

เน้นความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน ให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

*NEW* 

INTERMEDIATE 1  

มีเนื้อหาที่เข้มข้น ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจโครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหลและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

*NEW* 

INTERMEDIATE 2

มุ่งเน้นให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในเชิงลึก เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย   

*NEW* 

INTERMEDIATE 3 

เรียนรู้อย่างเจ้าของภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเด็ก ๆ จะได้เริ่มเขียนบทความ Essays ที่มีโครงสร้าง รูปประโยค และใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 

*NEW* 

INTERMEDIATE 4

เน้นให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพในทุก ๆ ด้าน มีกระบวนการคิดแบบเด็กต่างชาติเจ้าของภาษา สามารถนำทุก ๆ ทักษะมาใช้ได้จริงในทุก ๆ สถานการณ์

The

Chimps difference

หลักสูตรของเราแบ่งออกเป็น 12 ระดับจากง่ายไปยาก โดยก่อนเริ่มเรียนจะมีการทดสอบวัดระดับภาษา ให้คำปรึกษา และวางแผนแก่นักเรียนรายบุคคล ในแต่ละระดับนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้านทั้งฟังพูดอ่านและเขียน โดยเบื้องต้นเราจะเน้นปูพื้นฐานทักษะการฟังและพูด เพื่อให้นักเรียนได้เกินความคุ้นชินกับภาษาก่อนต่อยอดไปทักษะอื่นๆอย่างถูกวิธี การเรียนแบบนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Parent Support

ผู้ปกครองสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามผลการเรียน และพูดคุยกับคุณครูได้ตลอดเวลา และเรายังมีทีมแอดมินคอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

เรียนภาษาแบบที่ควรจะเป็น

หลักสูตรของเราโฟกัสที่ Nurture Linguistic Development การเรียนภาษาแบบที่ควรจะเป็น หลักสูตรของเราฝึกให้เด็กได้คิดเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่ท่องจำคำศัทพ์ เด็กๆจะเข้าใจคำศัพท์และวิธีการใช้
Learn more

Star System & Certification

หลักสูตร Keep the Motivation Going ผ่านกิจกรรมลับสมองและเกมส์ต่างๆมากมาย รวมถึงการให้รางวัล และประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

Beginner 1 Monkey

This level is an introductory one and will serve as a first step in learning English. Since most students won’t be used to hearing a foreign language, it’s especially important to ensure their engagements through visuals and dynamic activities.

Beginner 2 Orangutan

This level will be the second step for students who are already familiar with hearing English and recognise some of the most common words. The focus will be on improving their conversational skills, both by learning new expressions and improving the pronunciation.

Beginner 3 Baboon

This level is a crucial step in the learning of English, and students will start to develop enough vocabulary to understand simple conversations. They will also learn typical structures through a functional language perspective, focusing on conversational skills. Their listening and speaking skills should be improved as well.

Beginner 4 Tarsier

This level will allow students to express themselves better by becoming more comfortable with sentence structures. They should be able to confidently use more difficult sentences to express more complex situations. Students will also reinforce their listening skills, allowing for a more detailed understanding of both simple and more difficult dialogues.

Low-Inter 1 Gibbon

This level will continue to focus on functional language, and apply the practical grammar learned in the previous levels. Of course, there will be an importance of being able to implement those skills by providing an accurate free speaking expression as well as listening understanding.

Low-Inter 2 Gorilla

This level will focus on bringing listening skills to a more complex level, by starting to practice not only listening for gist but also for detail. They are also expected to interact in a similar situation than the one they have listened to orally. At the same time, reading skills are expected to get better, but still only in very practical situations, and only for gist.

Low-Inter 3 Mandrill

This level is for students who are already quite advanced in English, compared to the first level. Students will be introduced to a wide range of vocabulary, from different topics. Students will start to write in a freer way instead of only doing it in a controlled manner. Regarding reading, they will start to focus on some details, and not only the gist of them.

Low-Inter 4 Chimpanzee

This level is focused on improving reading and written skills massively. Their listening and speaking skills should be used confidently, and with a certain degree of accuracy when dealing with reviewed materials. The major focus will be on giving new vocabulary they can apply to those situations, as well as new functional language.

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เด็กของเราเป็นหลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM ที่ได้พัฒนาโดย ‘ทีมคุณครูเจ้าของภาษา’ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล 

และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กและเด็กในวัย 3-15 ปี มามากกว่าสิบปีในประเทศไทยและเอเชีย 

 

ซึ่งหลักสูตรของ Chimps Academy ถูกเขียนขึ้นเพื่อเด็กไทย โดยคำนึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ๆ รวมถึงออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องในจุดต่าง ๆ ที่เด็กมักจะมีปัญหาอยู่เสมอ ให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเจ้าของภาษา และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันติดตัวไปตลอดชีวิต 

เพื่อให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์กับระดับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ก่อนที่เด็ก ๆ จะเริ่มต้นเรียนคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กจาก Chimps Academy เราจะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษของเด็ก ให้คำปรึกษา และวางแผนแก่นักเรียนรายบุคคล 

 

ซึ่งเราจะแบ่งผลการทดสอบออกเป็น 12 ระดับ ในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป โดยเริ่มต้นจากระดับง่ายและค่อย ๆ ยากขึ้นตามรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

 

และในแต่ละระดับนั้น ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้านทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยในระดับเบื้องต้นเราจะเน้นการปูพื้นฐานทักษะการฟังและพูด เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคุ้นชินกับภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา ก่อนที่จะค่อย ๆ ต่อยอดเพื่อพัฒนาไปยังทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอื่น ๆ ได้อย่างถูกวิธี 

 

เนื่องจากการเรียนรู้โดยการปูพื้นฐานจากการสร้างความคุ้นชินด้วยการฟังและพูดภาษาอังกฤษนี้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และทำให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นฐานที่ดีแบบเด็กต่างชาติราวกับเป็นเจ้าของภาษานั่นเอง

 

ซึ่ง Chimps Academy สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของเราได้มอบสิทธิพิเศษให้กับเด็ก ๆ ที่ต้องการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูก ๆ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้รับคลาสทดลองเรียนฟรี และสามารถเข้ารับการวัดระดับภาษาเพื่อวางแผนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กให้สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสากลได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

 

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเด็กของเรา

การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรเฉพาะของ Chimps Academy อย่างหลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ด้วยการเรียนรู้แบบ Nurturing Learning Environment ในบรรยากาศที่ส่งเสริมศักยภาพและช่วยดึงทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้านของพวกเขาออกมาได้มากที่สุด 

 

ซึ่งหลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM ของเราจะทำให้เด็ก ๆ และผู้เรียนได้รับประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

 

✔ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง

✔ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา “คิดเป็น ไม่ได้เน้นท่องจำ”

✔ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรอบด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

✔ ได้รับการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างตรงจุด

✔ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แข็งแรงตั้งแต่รากฐาน เพื่อทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

สนใจเรียนคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กจาก Chimps Academy

เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี 

เจาะลึกภาษาอังกฤษ 12 ระดับ
กับ Chimps Academy

เมื่อได้นัดหมายและทำการเข้าทดสอบการวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษกับ Chimps Academy เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะได้รับผลวัดระดับภาษาอังกฤษพร้อมแผนการเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ตามหลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM ทั้งหมด 12 ระดับ

 

โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษในแต่ละระดับจะเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของอะไร มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เหมาะกับผู้เรียนในลักษณะไหน และเด็กเรียนภาษาอังกฤษในระดับนั้น ๆ จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 

 

ไปเจาะลึกกับ “หลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM 12 ระดับจาก Chimps Academy” ที่สอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษามากประสบการณ์กันได้เลย!

BEGINNER 1 (Monkey)

ระดับที่ 1 : เป็นระดับแรกของการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ที่จะปูพื้นฐานให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีแบบเจ้าของภาษา โดยสร้างความคุ้นชินในการใช้ภาษาผ่านการสอนโดยครูเจ้าของภาษา ที่จะสื่อสารและสอนภาษาอังกฤษเด็ก ๆ ในระดับนี้อย่างเหมาะสม ให้คอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กจาก Chimps Academy เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ นั่นเอง

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เหมาะกับเด็ก ๆ ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษแบบเด็กเจ้าของภาษา หรือ ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ BEGINNER 1 (Monkey)
 • ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
 • ได้เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการเชื่อมหน่วยเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) โดยเริ่มด้วยการออกเสียงอักษรและสระสั้น
 • ได้ทำความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในเรื่องของการฟัง
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนผ่านรูปภาพและกิจกรรมที่สนุกสนาน
บทเรียนของระดับ BEGINNER 1 (Monkey)

BEGINNER 1 (Monkey)

Goals

 • Phonics: Alphabet & Short-Vowel Phonics
 • Speaking: Basic Survival Classroom English
 • Writing: Copying Short Sentences
 • Reading: Single Words & Short Basic Sentences
 • Basic Vocabulary

Overview (Total: 15 units + 4 assessments)

Unit 1: Numbers, Greetings, Basic Classroom Commands

Unit 2: Classroom Items, Letters A-G

Unit 3: Basic Commands, Letters H-M 

Unit 4: Common Classroom Phrases, Letters N-T 

 

Assessments Set 1

Unit 5: Do you like…?, Letters U-Z

Unit 6: How many…do you have?, Short a Phonics

Unit 7: Common Classroom Phrases, Short a Phonics (cont)

Unit 8: Playing Games, Short a Phonics (cont)

 

Assessments Set 2

Unit 9: Movements, Short o Phonics

Unit 10: Do you have a…?, Short i Phonics

Unit 11: Do you have a…at home?, Short i Phonics (cont)

Unit 12: I am…, Short u Phonics

 

Assessments Set 3

Unit 13: What color is it?, Short u Phonics (cont)

Unit 14: What color is it? (Colors Continued), Short e Phonics

Unit 15: Numbers 11-20, Short e Phonics (cont)

 

Assessments Set 4

BEGINNER 2 (Orangutan)

ระดับที่ 2 : เป็นระดับของคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กและเด็กวัย 3-15 ปี ที่จะเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ที่จะสนทนาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น หลังจากเด็ก ๆ ที่ได้เริ่มมีความคุ้นชินและมีความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยคุณครูเจ้าของภาษาจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง จากการสร้างทักษะสำคัญตั้งแต่พื้นฐาน ไม่เน้นการท่องจำแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ๆ ในห้องเรียนทั่วไป

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นระดับที่เหมาะกับเด็ก ๆ ที่คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษและรู้จักกับคำศัพท์ต่าง ๆ มาบ้างเล็กน้อย

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ BEGINNER 2 (Orangutan)
 • ได้เรียนรู้การออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) โดยเริ่มต้นออกเสียงผสมพยัญชนะ 
 • ได้เรียนรู้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
 • ได้ปรับปรุงการออกเสียงให้ถูกต้องและมีสำเนียงแบบเจ้าของภาษา
 • ได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน ประโยคพื้นฐานสั้น ๆ
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
บทเรียนของระดับ BEGINNER 2 (Orangutan)

BEGINNER 2 (Orangutan)

Goals

 • Phonics: Consonant Blends & Digraphs
 • Speaking: Basic Sentence Structures
 • Writing: Copying Sentences
 • Reading: Short Basic Sentences
 • Basic Vocabulary

Overview (Total: 15 units + 4 assessments)

Unit 1: Vocabulary Review, Short-Vowel Phonics Review

Unit 2: Vocabulary Review, Short-Vowel Phonics Review

Unit 3: What can you do?, Blends & Digraphs: ck

Unit 4: Are you…?, Blends & Digraphs: st, sp

 

Assessments Set 1

Unit 5: He is…  She is…, Blends & Digraphs: sk, ft

Unit 6: They are…  We are…, Blends & Digraphs: nd, nt

Unit 7: What do you like to do?, Blends & Digraphs: ch, tch

Unit 8: What do you like to eat?, Blends & Digraphs: sh

 

Assessments Set 2

Unit 9: My mom doesn’t like…, Blends & Digraphs: th

Unit 10: My…doesn’t like…, Blends & Digraphs: l-blends

Unit 11: Can I borrow…please?, Blends & Digraphs: r-blends

Unit 12: What is there…?, Blends & Digraphs: r-blends (cont)

 

Assessments Set 3

Unit 13: What animal do you like most?, Blends & Digraphs: qu, squ

Unit 14: How is the weather today?, Blends & Digraphs: ing, ng, nk

Unit 15: What do you need to wear?, Blends & Digraphs: ll, le

 

Assessments Set 4

BEGINNER 3 (Baboon)

ระดับที่ 3 : ก้าวเข้าสู่ระดับที่ 3 ที่เป็นระดับที่สำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างประสบความสำเร็จ เนื่องจากระดับนี้คุณครูจาก Chimps Academy จะทำให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ถึงการนำภาษาอังกฤษไปใช้งานจริง ด้วยการเพิ่มคลังคำศัพท์และทำความเข้าใจถึงโครงสร้างในการใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา 

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นระดับที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีความคุ้นเคยในภาษาอังกฤษและมีพื้นฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ BEGINNER 3 (Baboon)
 • ได้เรียนรู้การออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) โดยเริ่มต้นออกเสียงสระทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว
 • ได้เรียนรู้โครงสร้างการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแบบเจ้าของภาษา
 • ได้พัฒนาคำศัพท์ให้เพียงพอต่อการสนทนาเบื้องต้น
 • ได้พัฒนาทักษะการอ่านในลักษณะของย่อหน้าเรื่องสั้น
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป 
บทเรียนของระดับ BEGINNER 3 (Baboon)

BEGINNER 3 (Baboon)

Goals

 • Phonics: Long-Vowel Phonics
 • Speaking: Basic Present Simple & Pres. Continuous
 • Writing: Copying Paragraphs
 • Reading: Short Story Paragraphs
 • Common Vocabulary 

Overview (Total: 15 units + 4 assessments)

Unit 1: Vocabulary Review, Blends & Digraphs Review

Unit 2: Vocabulary Review, Blends & Digraphs Review

Unit 3: Do you like…?, Long vowel a

Unit 4: What does your mom like to do?, Long vowels: ai, ay

 

Assessments Set 1

Unit 5: What are you doing? Long Vowels: e_e, ee, ea

Unit 6: What are you doing? (cont), Long Vowels: i_e, ie, igh

Unit 7: What day is today?, Long Vowels: ending -y

Unit 8: When do you…?, Long Vowels: o_e, oa, ow

 

Assessments Set 2

Unit 9: How is the weather…?, Long Vowels: u_e, ue, ui

Unit 10: What do you do in…?, Long Vowels: oo, ew

Unit 11: What do you do in…? (cont), Long Vowels: ou, ow

Unit 12: What time do you…?, R-Controlled Vowels: er, ir, ur

 

Assessments Set 3

Unit 13: Why is the…?, Various: ar, all

Unit 14: Where is she going?, Various: au, aw

Unit 15: What’s wrong?, Various: oi, oy

 

Assessments Set 4

BEGINNER 4 (Tarsier)

ระดับที่ 4 : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เด็กในระดับที่ 4 เป็นระดับที่เด็ก ๆ จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้อย่างมั่นใจและลื่นไหลมากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่สถานการณ์พื้นฐาน โดยจะเป็นการทำให้เด็ก ๆ มีความสบายใจและกล้าที่จะสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แม้สถานการณ์นั้นจะต้องใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนกว่าที่เคย

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เหมาะสมกับเด็กที่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้อยู่แล้ว และต้องการพัฒนาการสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและปรับปรุงโครงสร้างของประโยคให้สมบูรณ์

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ BEGINNER 4 (Tarsier)
 • ได้เรียนรู้การเขียนและการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในภาพรวมทั้งหมด
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Be-Verbs – Positive, Negative, & Questions 
 • ได้พัฒนาการเรียบเรียงโครงสร้างประโยคในการสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างลื่นไหลและมีความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
 • ช่วยให้สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น
 • ได้พัฒนาทักษะทางด้านการฟังเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์และเสริมด้วยการสะกดคำขั้นพื้นฐาน 
บทเรียนของระดับ BEGINNER 4 (Tarsier)

BEGINNER 4 (Tarsier)

Goals

 • Phonics: All Major Phonics Sounds Review
 • Grammar: Be-Verbs – Positive, Negative, & Questions
 • Speaking: Basic Scripted Sentence Starters
 • Writing: Basic Sentences and Responses
 • Reading: Short Mixed-Phonics Texts
 • Basic Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 15 units + 4 assessments)

Unit 1: Review Numbers 1-10, Pronouns, Be-Verbs Intro, Phonics Review

Unit 2: School Supplies, a vs. an

Unit 3: Family & More, Be-Verbs with Nouns

Unit 4: Adjectives, Be-Verbs with Adjectives

 

Assessments Set 1

Unit 5: Places & Transportation, Be-Verbs with There

Unit 6: Adjectives, Be-Verbs: Negatives

Unit 7: Adjectives (cont), Be-Verbs: Questions with Adjectives

Unit 8: Fruit, Be-Verbs: Questions with Nouns

 

Assessments Set 2

Unit 9: Food, Be-Verbs: Questions with “What color…”

Unit 10: Clothes, Be-Verbs: Questions with “Where…”

Unit 11: Animals, Demonstrative Pronouns (This, That, These, Those)

Unit 12: Parts of the Body, Demonstratives in Questions

 

Assessments Set 3

Unit 13: Forest Animals, Demonstratives & Be-Verb Questions

Unit 14: Home, Have & Has

Unit 15: Possessive Adjectives

 

Assessments Set 4

LOW-INTERMEDIATE  1 (Gibbon)

ระดับที่ 5 : หลักสูตรระดับที่ 5 นี้เป็นระดับที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เน้นการนำประสบการณ์ ทักษะ และไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้ในระดับก่อนหน้า มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ให้เด็ก ๆ สามารถฟังภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจและสื่อสารได้อย่างมีอิสระ ด้วยสำนวนการพูดที่ถูกต้อง 

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นระดับของคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กและเด็กวัย 3-15 ปี ที่เหมาะกับผู้ที่สามารถเรียบเรียงโครงสร้างประโยค รู้หลักไวยากรณ์ ศัพท์ต่าง ๆ และมีทักษะการฟังและพูดเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ LOW-INTERMEDIATE  1 (Gibbon)
 • ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Present Simple & Present Continuous Tense 
 • ได้ฝึกการประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์ เรียงโครงสร้างประโยคเพื่อใช้ในการพูดได้อย่างอิสระ  
 • เน้นทักษะการสนทนาในสำนวนการพูดและสำเนียงที่ถูกต้อง ถามและตอบตามสคริปต์พื้นฐาน
 • ได้พัฒนาทักษะทางด้านการฟังและทำให้เด็ก ๆ สื่อสารได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์และเสริมด้วยการสะกดคำขั้นพื้นฐาน  
 • ได้เรียนรู้ทักษะการเขียนในรูปแบบของประโยคและย่อหน้าสั้น
 • ได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) 
บทเรียนของระดับ LOW-INTERMEDIATE  1 (Gibbon)

LOW-INTERMEDIATE  1 (Gibbon)

Goals

 • Grammar: Present Simple & Present Continuous Tenses
 • Speaking: Basic Scripted Questions & Answers
 • Writing: Short Scripted Sentences & Paragraphs
 • Reading: Short Mixed-Phonics Texts
 • Basic Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 15 units + 4 assessments)

Unit 1: Vocabulary Review, Be-Verbs Review, Demonstratives Review

Unit 2: Prepositions of Place

Unit 3: Verbs, Present Simple Tense (Intro)

Unit 4: Days of the Week, Present Simple Tense (cont)

 

Assessments Set 1

Unit 5: Verbs, Present Simple: Negatives

Unit 6: Farm Vocabulary, Present Simple: “What time…?”

Unit 7: Seasons and Clothes, Present Simple: “When…?”

Unit 8: Verbs, Present Simple: Yes/No Questions

 

Assessments Set 2

Unit 9: Rooms & Clothes, Possessive  – ‘s

Unit 10: Verbs, Present Continuous Tense (Intro)

Unit 11: Present Continuous: Negatives

Unit 12: Clothes & More: Pres. Continuous: Yes/No Questions

 

Assessments Set 3

Unit 13: Vegetables & Activities, Mixed: Present Simple & Pres. Cont.

Unit 14: Ocean Animals, Mixed: Present Simple & Pres. Cont.

Unit 15: Mixed: Present Simple & Present Continuous

 

Assessments Set 4

LOW-INTERMEDIATE 2 (Gorilla)

ระดับที่ 6 : เป็นระดับของคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กและเด็กวัย 3-15 ปี ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นมากขึ้น เพิ่มทักษะทางด้านการเขียนผ่านการสร้างประโยคที่ถูกต้อง เรียนรู้การอ่านแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในระดับที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งพัฒนาทักษะการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมในเรื่องของทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่มีทักษะทางการพูดและการฟังที่ดี และสามารถสื่อสารได้อย่างอิสระ ไม่ใช่เพียงประโยคทั่วไป 

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ LOW-INTERMEDIATE 2 (Gorilla)
 • เน้นเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Future (going to) & Past Simple
 • ได้ฝึกฝนทั้งการฟังและการสนทนาถาม-ตอบกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 • ได้เรียนรู้การเขียนผ่านการสร้างประโยคที่ถูกต้อง
 • เพิ่มการเรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่านสำหรับสถานการณ์ในชีวิตจริง
 • ได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์และการสะกดคำ
บทเรียนของระดับ LOW-INTERMEDIATE 2 (Gorilla)

LOW-INTERMEDIATE 2 (Gorilla)

Goals

 • Grammar: Future (going to) & Past Simple
 • Speaking: Basic Scripted Questions & Answers
 • Writing: Creating Scaffolded Sentences & Paragraphs
 • Reading: Mixed-phonics texts
 • Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 15 units + 4 assessments)

Unit 1: Vocabulary Review, Present Simple and Present Continuous Review, Be-Verbs Review

Unit 2: Beach Vocabulary, Object Pronouns

Unit 3: Furniture, Future Tense Intro (Going to)

Unit 4: At the Ocean, Future Tense: Yes/No Questions

 

Assessments Set 1

Unit 5: Pets, Some vs. Any

Unit 6: Barbecue, Count & Non-Count Nouns

Unit 7: Food, Count & Non-Count Nouns (cont), How much…

Unit 8: Places, Past Simple Tense: Be-Verbs

 

Assessments Set 2

Unit 9: Verbs, Past Simple: Verb + ed

Unit 10: Cowboys & Indians, Past Simple: Irregular Verbs

Unit 11: Detectives and Clues, Past Simple: Irregular Verbs and Negatives

Unit 12: Beards & Sunglasses, Past Simple: Irregular Verbs

 

Assessments Set 3

Unit 13: Travel, Wh-Question Words, Past Simple: Irregular Verbs

Unit 14: Sleeping Beauty, Past Simple: Irregular Verbs, Mixed Tense Practice: 4 Tenses

Unit 15: Instruments, Mixed Tense Practice: 4 Tenses, Count/Non-Count Nouns Review

 

Assessments Set 4

LOW-INTERMEDIATE 3 (Mandrill)

ระดับที่ 7 : ในระดับนี้ครูผู้สอนเจ้าของภาษาจาก Chimps Academy จะจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กโดยการต่อยอดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่เพียงพื้นฐานหรือส่วนที่สำคัญต่อการใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่จะเข้าสู่การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แปลกใหม่ มีความซับซ้อน และมีการโต้ตอบกันมากยิ่งขึ้น ผ่านบทเรียนที่มีความเข้มข้นแต่ยังแฝงด้วยความสนุกสนานและบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็ก Generation Alpha   

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นระดับที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่อยากเรียนรู้รอบด้านเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ LOW-INTERMEDIATE 3 (Mandrill)
 • เน้นเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Continuous & Present Perfect Tenses
 • ได้ฝึกฝนทั้งการฟังและการสนทนาถาม-ตอบกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 • ได้เรียนรู้ทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระ
 • เพิ่มการเรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่านสำหรับสถานการณ์ในชีวิตจริง
 • ได้เรียนรู้การอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics)
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์และการสะกดคำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
บทเรียนของระดับ LOW-INTERMEDIATE 3 (Mandrill)

LOW-INTERMEDIATE 3 (Mandrill)

Goals

 • Grammar: Past Continuous & Present Perfect Tenses
 • Speaking: Basic Scripted Questions & Answers
 • Writing: Creating Scaffolded Sentences & Paragraphs
 • Reading: Mixed-phonics texts
 • Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 15 units + 4 assessments)

Unit 1: Vocabulary Review, Mixed Tense Review, Irregular Verbs

Unit 2: Vocabulary Review, More Mixed Tense Review, Irregular Verbs

Unit 3: Vocabulary Review, Review Be-Verbs, Demonstratives, etc.

Unit 4: Adjectives

 

Assessments Set 1

Unit 5: Jobs, Past Continuous Tense Intro

Unit 6: Paths, Tiptoeing & Flashlights, Past Continuous Negatives

Unit 7: Caves, Whispers & Mustaches, Past Continuous Questions

Unit 8: Months of the Year, Subject & Object Pronouns

 

Assessments Set 2

Unit 9: Holes, Logs & Mice, Possessives

Unit 10: Camping, Present Perfect Tense Intro

Unit 11: Irregular Verbs, Present Perfect: Yes/No Questions

Unit 12: Chores & Irregular Verbs, Present Perfect: For & Since

 

Assessments Set 3

Unit 13: Pollution, Factories & Protests, 6 Basic English Tenses Mixed, Irregular Verbs

Unit 14: Inventions, 6 Basic English Tenses Mixed

Unit 15: Christmas, 6 Basic English Tenses Mixed

 

Assessments Set 4

LOW-INTERMEDIATE 4 (Chimpanzee) 

ระดับที่ 8 : เป็นหลักสูตรคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กและเด็กวัย 3-15 ปี ที่เน้นความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน ให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติในราวกับเป็นเจ้าของภาษา เป็นบทเรียนที่จะเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญให้ติดตัวไปตลอดชีวิต 

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นระดับของการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เหมาะกับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระและลื่นไหล 

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ LOW-INTERMEDIATE 4 (Chimpanzee) 
 • เน้นเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Sentence Structure, Parts of Speech, Sub-Verb Agreement
 • ได้ฝึกฝนทั้งการฟังและการสนทนาให้สามารถขยายความประโยคและต่อยอดบทสนทนาได้อย่างลื่นไหล
 • ทำให้เด็ก ๆ สามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ 
 • ได้เรียนรู้ทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ตรงตามโครงสร้างไวยากรณ์ และมีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง
 • เพิ่มการเรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 • ได้เพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
บทเรียนของระดับ LOW-INTERMEDIATE 4 (Chimpanzee) 

LOW-INTERMEDIATE 4 (Chimpanzee) 

Goals

 • Grammar: Sentence Structure, Parts of Speech, Sub-Verb Agreement
 • Speaking: Expanding on sentence clarity
 • Writing: Writing with correct grammar structure, Making Claims, Citing Evidence
 • Reading: Reading for Understanding, Theme, Characters and Points of View
 • Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 8 units + 4 assessments) 

Unit 1: Vocabulary Review, Mixed Tense Review, Irregular Verbs

Unit 2: Vocabulary Review, Mixed Grammar Review

 

Assessments Set 1

Unit 3: Inuit People, Basic Sentence Structure: Subject, Verb & When

Unit 4: Farm to Tummy, Time Words & Verb Agreement

 

Assessments Set 2

Unit 5: Buying a Bear, Prepositional Phrases of Location

Unit 6: Robin Hood, Indefinite Pronouns

 

Assessments Set 3

Unit 7: Ode to Adjectives & Adverbs, Adjectives vs. Adverbs

Unit 8: Christopher Columbus, Adverbs of Frequency

 

Assessments Set 4

INTERMEDIATE 1 

ระดับที่ 9 : เป็นระดับของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจโครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหลและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นหลักสูตรคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กและเด็กวัย 3-15 ปี ที่เหมาะกับเด็ก ๆ ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม แต่ต้องการเรียนรู้การฟัง พูด อ่าน และเขียนในบริบทของรูปประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ INTERMEDIATE 1 
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Sentence Structure, Conjunctions, Prepositions of Movement
 • ได้ฝึกฝนทั้งการฟังและการพูด สนทนา โต้ตอบในบริบทของรูปประโยคที่ซับซ้อน
 • ได้เรียนรู้ทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ตรงตามโครงสร้างไวยากรณ์ และมีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง
 • เพิ่มการเรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 • ได้เพิ่มพูนคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
บทเรียนของระดับ INTERMEDIATE 1 

INTERMEDIATE 1 

Goals

 • Grammar: Sentence Structure, Conjunctions, Prepositions of Movement
 • Speaking: Expanding on sentence complexity
 • Writing: Writing with correct grammar structure, Making Claims, Citing Evidence
 • Reading: Reading for Understanding, Theme, Characters and Points of View
 • Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 8 units + 4 assessments) 

Unit 1: Vocabulary Review, Sentence Structure, Irregular Verbs

Unit 2: Vocabulary Review, Time Words Review

 

Assessments Set 1

Unit 3: Thunderstorms & Blackouts, Conjunctions: And, But, Or

Unit 4: Collections & Sally the Lizard, Conjunction: if

 

Assessments Set 2

Unit 5: Greed & The Wolf and the Bunnies, Conjunctions: Because, Since, So

Unit 6: Bird’s Nests, Conjunctions: Before, After

 

Assessments Set 3

Unit 7: Operation Breakthrough, Conjunctions: When, While, Whenever

Unit 8: The Tomatoizer, Prepositions of Movement, Conjunctions: Although, Even Though, As Soon As

 

Assessments Set 4

INTERMEDIATE 2 

ระดับที่ 10 : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เด็กในหลักสูตรระดับที่ 10 นี้ จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นและต่อเนื่องมาจากระดับที่ 9 โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ให้ก้าวเข้าสู่ระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยบทเรียนจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อน มุ่งเน้นให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในเชิงลึก เพื่อให้สามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย   

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เป็นระดับของการสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เหมาะกับผู้ที่เข้าใจโครงสร้างของภาษาได้เป็นอย่างดี และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว แต่ต้องการก้าวเข้าสู่ระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ INTERMEDIATE 2 
 • เน้นเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
 • ได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษในเชิงลึก
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Comparisons & Superlatives, Metaphors & Similes, Phrasal Verbs, Gerunds & Infinitives 
 • ได้ฝึกฝนทั้งการฟังและการพูด สนทนา โต้ตอบในบริบทของรูปประโยคที่ซับซ้อน มีการเปรียบเทียบ อุปมา อุปไมย
 • ได้ต่อยอดทักษะการเขียนตามโครงสร้างไวยากรณ์ และมีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง 
 • เพิ่มการเรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่าน ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างของเรื่องราว และสามารถอนุมาน เปรียบเทียบข้อความ ๆ ได้
 • ได้เพิ่มคลังคำศัพท์ให้หลากหลาย รวมถึงคำศัพท์เชิงลึกหรือคำศัพท์เฉพาะ
บทเรียนของระดับ INTERMEDIATE 2 

INTERMEDIATE 2 

Goals

 • Grammar: Comparisons & Superlatives, Metaphors & Similes, Phrasal Verbs, Gerunds & Infinitives
 • Speaking: Expanding on sentence complexity
 • Writing: Writing paragraphs with correct grammar structure, Making Claims, Citing Evidence
 • Reading: Reading for Story Structure, Making Inferences, Comparing Texts
 • Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 8 units + 4 assessments) 

Unit 1: Creatures of Kitchenland, Vocabulary Review, Conjunction Review

Unit 2: Journey Aboard the HMS Beagle, Vocabulary Review, Conjunction Review, Irregular Verbs

 

Assessments Set 1

Unit 3: Olivia and the Hippo, Comparisons/Superlatives with 1 Consonant Adjectives, Paragraph Writing

Unit 4: Lewis and Clark Expedition, Comparisons/Superlatives with 2 or More Consonant Adjectives, Paragraph Writing

 

Assessments Set 2

Unit 5: A Deal’s a Deal, Metaphors & Similes, Paragraph Writing

Unit 6: Compared to These Poem, Describing Feelings vs. Situations, Paragraph Writing

 

Assessments Set 3

Unit 7: Time Machine, Phrasal Verbs, Paragraph Writing

Unit 8: Politics, Gerunds & Infinitives, Paragraph Writing

 

Assessments Set 4

INTERMEDIATE 3

ระดับที่ 11 : ในระดับนี้จะเป็นการสอนภาษาอังกฤษเด็กในหลักสูตรที่เข้าสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งการฟัง พูด อ่าน โดยเฉพาะในด้านการเขียน ที่เด็ก ๆ จะได้เริ่มเขียนบทความ Essays ที่มีโครงสร้าง รูปประโยค และใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการเขียนบทความ Essays นั้น จะเป็นการยืนยันได้ว่าเด็ก ๆ เข้าใจและสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้านมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารผ่านบทความ Essays ได้จริง

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ มีความสามารถในการฟัง พูด และสนทนาได้ในบริบทของรูปประโยคที่ซับซ้อน และอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี เพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่เขียน บทความ Essays ที่มีโครงสร้าง รูปประโยค และคำศัพท์เชิงลึกที่หลากหลาย

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ INTERMEDIATE 3 
 • เน้นเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อต่อยอดทักษะภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ
 • ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Superlatives, Wish, & Deductions 
 • ได้เสริมสร้างทักษะการฟังและการพูด สนทนา โต้ตอบในบริบทของรูปประโยคที่ซับซ้อน 
 • ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจหลักโครงสร้างของไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และเข้าใจในกระบวนการเขียนบทความ Essays ได้เป็นอย่างดี
 • เพิ่มการเรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่าน ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างของเรื่องราว และสามารถอนุมาน เปรียบเทียบข้อความ ๆ ได้
 • ได้เพิ่มคลังคำศัพท์ให้หลากหลาย โดยเฉพาะคำศัพท์เชิงลึกหรือคำศัพท์เฉพาะ
บทเรียนของระดับ INTERMEDIATE 3 

INTERMEDIATE 3

Goals

 • Grammar: Superlatives, Wish, & Deductions
 • Speaking: Expanding on sentence complexity
 • Writing: Writing process essays
 • Reading: Reading for Story Structure, Making Inferences, Comparing Texts
 • Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 4 units + 4 assessments) 

Unit 1 

Theme: Extreme Weather

Literary Passage: Calm After the Storm

Informational Passage: Extreme Weather

Conditionals Overview & Giving Advice 

Writing a Process Essay 

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 1

Unit 2 

Theme: Magic

Literary Passage: Diego the Incredible

Informational Passage: The Statue of Liberty Is Gone

Conditionals: What You Would Have Done Differently & When You Don’t Believe Something

Writing a Process Essay

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 2

Unit 3 

Theme: Food & Community

Poem: Honis-Mon-Curled

Informational Passage: Food & Community

Conditionals: Wish

Writing a Process Essay

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 3

Unit 4 

Theme: Detective Work

Literary Passage: Aima Cracks the Case

Informational Passage: How to Solve a Case

Making Deductions

Writing a Process Essay

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 4

INTERMEDIATE 4 

ระดับที่ 12 : ระดับนี้ เป็นระดับสุดท้ายของหลักสูตร ALPHA-INSPIRED CURRICULUM จากคอร์สสอนภาษาอังกฤษเด็กที่เน้นให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแบบมืออาชีพในทุก ๆ ด้านแบบเจ้าของภาษา เป็นบทสรุปของบทเรียนที่จะทำให้เด็ก ๆ มีกระบวนการคิดแบบเด็กต่างชาติที่แท้จริงและสามารถนำทุก ๆ ทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนมาใช้ได้จริงในทุก ๆ สถานการณ์

 

ลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสม

เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจกระบวนการคิดแบบเจ้าของภาษา สามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถใช้หลักไวยากรณ์และทักษะทางด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาเขียนเป็นบทความ Essays ได้

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรระดับ INTERMEDIATE 4 (Level 12) 
 • เน้นเรียนรู้ในเชิงลึก ทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพในระดับนี้
 • ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ (Grammar) ในส่วนของ Conjunctions, Present-Perfect Continuous, Past Perfect
 • ทำให้เด็ก ๆ สามารถฟังและการพูด สนทนา โต้ตอบได้อย่างมืออาชีพ ในบริบทของรูปประโยคที่ซับซ้อน 
 • ทำให้เด็ก ๆ สามารถอ่านและเข้าใจโครงสร้างของเรื่องราว และสามารถอนุมาน เปรียบเทียบข้อความ ๆ ได้อย่างมืออาชีพ
 • ทำให้เด็ก ๆ มีคลังคำศัพท์ให้หลากหลาย โดยเฉพาะคำศัพท์เชิงลึกหรือคำศัพท์เฉพาะ สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ทำให้เด็ก ๆ ใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องตรงตามโครงสร้างและมีความแม่นยำ 
 • ทำให้เด็ก ๆ สามารถเขียนเป็น Essays ได้อย่างสมบูรณ์ ไปจนถึงการเขียน Essays เชิงโน้มน้าวใจ 
บทเรียนของระดับ INTERMEDIATE 4 

INTERMEDIATE 4

Goals

 • Grammar: Conjunctions, Present-Perfect Continuous, Past Perfect
 • Speaking: Expanding on sentence complexity
 • Writing: Writing Persuasive Essays
 • Reading: Reading for Story Structure, Making Inferences, Comparing Texts
 • Vocabulary & Spelling

Overview (Total: 4 units + 4 assessments) 

Unit 1

Theme: Middle Ages

Literary Passage: Sword in the Stone

Informational Passage: The Middle Ages

Have/Has to & Used to

Writing a Persuasive Essay 

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 1

Unit 2

Theme: Survival

Literary Passage: Island of the Gray Pigeons

Informational Passage: Survival Literature

Conjunctions: Whether, Even If, Unless, Until

Writing a Persuasive Essay

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 2

Unit 3

Theme: Immigration

Poem: Snuffle Wuffle in New York

Informational Passage: Immigration

Present Perfect Continuous Tense

Writing a Persuasive Essay

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 3

Unit 4

Theme: Metamorphosis

Literary Passage: It’s Time

Informational Passage: Metamorphosis

Past Perfect Tense

Writing a Persuasive Essay

Discussion & Project Ideas

 

Assessments Set 4

4 ขั้นตอนสมัครเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเฉพาะจาก Chimps Academy

ทดสอบวัดระดับภาษา
ทดสอบวัดระดับภาษา
สมัครเรียน
สมัครเรียน
นัดเวลาเรียน
นัดเวลาเรียน
เข้าห้องเรียนตามเวลา
เข้าห้องเรียนตามเวลา

9 จุดเด่นของหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเด็กวัย 3-15 ปี

Parent Support
คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามผลการเรียน และพูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา และเรายังมีทีม Admin คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
เรียนภาษาในแบบที่ควรจะเป็น
หลักสูตรของ Chimps Academy โฟกัสที่ Nurture Linguistic Development การเรียนภาษาในแบบที่ควรจะเป็น โดยฝึกให้เด็ก ๆ คิดเป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไม่ใช่แค่ท่องจำคำศัพท์หรือบทเรียน แต่จะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจในคำศัพท์และวิธีการใช้อย่างถูกต้องแบบเจ้าของภาษา
Star System & Certification
หลักสูตรของเรามีการสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ แบบ Keep the Motivation Going ผ่านกิจกรรมลับสมองและเกมส์ต่าง ๆ ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เด็กที่สนุกสนานมากมาย รวมถึงมีการให้รางวัล และประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส
Alpha-Inspired Curriculum
เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนรู้ของ Generation Alpha วัย 3-15 ปีโดยเฉพาะ
ปูพื้นฐานแน่น เพื่อทักษะระยะยาว
วางแผนการเรียนรู้โดยการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแบบเด็กต่างชาติ กับคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองระดับสากล (TEFL) เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ได้ในอนาคต
ครูผู้สอน ดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด
ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Chimps Academy เด็ก ๆ จะมีคุณครูที่ปรึกษาส่วนตัว ที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเรา
ใช้เทคโนโลยีการศึกษา
Chimps Academy นำเทคโนโลยีการศึกษา อย่าง Gamification และ Play-Based Learning มาใช้ในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Learning by Playing
มีการใช้เกม กิจกรรม รวมถึงของเล่น มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน กระตุ้นให้เด็ก ๆ สนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้
ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย จากผลวิจัยยืนยันประสิทธิภาพ
เราได้มีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยภายในคลาสเรียนและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากมีผลวิจัยพิสูจน์แล้วว่าการเรียนผ่านอุปกรณ์ทันสมัย จะช่วยให้เด็กวัย 3-15 ปีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Previous
Next

เรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเด็กวัย 3-15 ปี  

ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน ตามความเหมาะสมของผู้เรียน

“สอนให้เด็กคิดเป็น ไม่ได้เน้นท่องจำ”

 

ต้องคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก จาก Chimps Academy เท่านั้น